Säännöt yhdistyksen pöytäviirin myöntämisestä

1§ Pöytäviiri voidaan myöntää jäsenelle, joka on toiminut yhdistyksen hyväksi ja on ollut mukana ja työskennellyt hallituksessa tai on toiminut vetäjänä vähintään viisi (5) vuotta. Pöytäviiri jaetaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.

2§ Pöytäviiri voidaan luovuttaa Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben Ry:n Vaasan Kennelpiiri Ry:n tai Suomen Noutajakoirajärjestö Ry:n juhlatilaisuuksissa, joissa on tapahtumien johdosta vastaanotto tai jonkin muun koirayhdistyksen merkkipäivän yhteydessä.

3§ Pöytäviiri voidaan luovuttaa ulkomaisten vierailuiden tai oman yhdistyksen tekemien vastavierailujen yhteydessä tai muissa tapahtumissa, missä yhdistys on edustettuna.

4§ Pöytäviiri voidaan myöntää vain kerran samalle henkilölle tai yhdistykselle.

5§ Johtokunta on velvollinen pitämään luovutuskirjaa pöytäviirien myöntämisestä.

6§ Johtokunta päättää pöytäviirien myöntämisestä