Jakt och WT


REGLER FÖR VANDRINGSPRISET I JAKT

Vandringspriset utdelas vid föreningens årsmöte åt den som haft mest framgång i jaktproven det senaste året, ägaren och föraren av hunden skall vara medlem i Kvarkens Retrievers rf och bosatt inom Vasa Kenneldistrikt.

Priset utdelas av föreningens ordförande, jakt kommittéens representant eller representant av den som skänkt priset. Priset vandrar tolva (12) år, varefter det lämnar i föreningens ägo.

Hundens fyra (4) bästa resultat tas i beaktande enligt bifogad poängtabell. i samma prov uppnådda resultat som SKL1 och BCH- titel (23 och 25 poäng) sammanräknas inte poängen, utan det högsta poängen räknas. Om två hundar får samma poäng avgör det femte (5) resultatet osv. Om ingen skillnad finns får lotten avgöra.

Vinnaren förbinder sig att gravera in hundens namn, ägare samt årtal och returnera priset till föreningens sekreterare två (2) veckor före föreningens årsmöte.

Priset har skänkts av Janne Fagerholm.

Poängtabell:

SKL1 23 ÖKL1 18 NKL1 12

SKL2 20 ÖKL2 15 NKL2 8

SKL3 18 ÖKL3 12 NKL3 5

SKL1 + CACIT 25

BCH 25

Praktiskt jaktprov1 23

FM1 25

FM2-4 22

Distriktsmästare 19

Utomlands uppnådda resultat beaktas på samma sätt, ifall provet genomförs som i Finland.


JAKT, RETRIEVER SOM STARTAT SIN PROV KARRIÄR 

Ett vandringspris för retriever som har lyckats på jatkprov under sitt första tävlingsår och har deltagit i minst ett  jaktprov. Den sammanlagda poängen beräknas från maximalt tre olika jaktprov. Den första starten på officellt prov skall ske under det kalenderår som priset söks för. Den årliga tävlingssäsongen är 1 januari - 31 december. Att vinna priset kräver att hundägaren eller föraren är medlem i Kvarkens Retrievers rf och bosatt inom Vasa Kenneldistrikt. Hunden måste vara en retriever.

Resultaten kommer att beräknas utifrån de totala poängen för tre officiella provstarter inom NOME-B-, NOWT- och A-prov i Finland.

Ansökan lämnas skriftligen till Kvarkens Retrievers styrelse och ansökningen riktas till jakt kommitténs ordförande, som presenter den för styrelsen. Priset delas ut årligen på föreningens årsmöte.

Prisvinnaren förbinder sig att gravera hunden och ägarens namn I priset och returnera den till föreningens sekreterare två (2) veckor före årsmötet.

Priset har donerats av Kennel Seahunter

Om resultaten är lika blir prisvinnaren den hund som är yngre.

Priset kommer att delas ut sä länge det inte finns plats för ingraverade brickor på prisplattformen och efter det kommer priset att förbli hos föreningen

Räkningen av resultaten kommer att baseras enligt följande:

Nome B

ALO1 → 10p     AVO1 → 10p    

ALO2 → 7p       AVO2 → 7p     

ALO3 → 5p       AVO3 → 5p

NOWT

ALO1 → 10p     AVO1 → 10p    

ALO2 → 7p       AVO2 → 7p     

ALO3 → 5p       AVO3 → 5p     

Sijoitus

1.sija → +5p

2.sija → +3p

3.sija → +1p

A -koe

Tulos A kokeesta -> 10p

Om hunden har resultat från två olika provformar har den rätt till 5 extra poäng.


JAKT, ÅRETS ÖPPEN KLASS HUND

Priset ges till den retrivern som det året har deltagit i retriverns Nome-B jaktprov i Öppen klass och har där bäst klarat sig. Ägaren och föraren av hunden skall vara medlem i Kvarkens Retrievers rf.

Då resultaten räknas beaktas de två (2) bästa Öppen klass resultat. Ifall hundarna har samma uppnådda resultat tas I beaktan hundens möjliga tävlingsår I Öppen klass och mängden av starter I Öppenklass det gångna tävlingsåret. Priset delas ut till den som har ett mindre antal starter under det kalenderåret och om resultaten ännu är lika delas priset till den som startat i klassen i mindre år.

Ifall ingen skillnad finns I resultaten avgör lotten vem som får priset.

Vid ansökningen av priset skall alla resultat från Öppen klass meddelas från det gångna tävlingsåret.

Vinnaren förbinder sig att gravera in hundens namn, ägare samt årtal och returnera priset till föreningens sekreterare två(2) veckor fore föreningens årsmöte.

Priset vandrar så länge tills det inte ryms flera graveringar på prisets fot, varefter den lämnar I föreningens ägo.

Priset har skänkts av Janne Fagerholm


REGLER FÖR VANDRINGSPRISET I WT

Årets WT-hund är den, som har nått framgång i Retrievrarnas Working Test-prov och förutsättningen att vinna är att ansökningen är gjord av en medlem i Kvarkens retrievers. Vid beräkning av resultatet tas i beaktande det sammanlagda poängantalet baserat på reslutaten från tre i Finland arrangerade officiella NOWT prov. Om poängantalen blir lika, ges priset till den hund, som har bättre sammanlagt poängantal för i tre (o s v) prov.

Poängberäkningen på basen av resultat sker enligt följande poängsättning:

RESULTAT

NKL1 → 6pÖKL1 → 9pSKL1 → 12p
NKL2 → 4pÖKL2 → 6pSKL2 → 8p
NKL3 → 2pÖKL3 → 3pSKL3 → 4p

PLACERING
1:a plats → +5p
2:a plats → +3p
3:e plats → +1p

Därutöver får en hund, som i Segrarklass gjort sig förtjänt av ett certifikat, 3 tilläggspoäng och en hund, som gjort sig förtjänt av ett reservcertifikat, 1 tilläggspoäng till det sammanlagda poängantalet.

WT-nykomling –vandringspriset delas ut till en hund, som tävlar första säsongen i WT-provens officiella klass (NKL). WT-nykomlingspriset kan inte ansökas om, utan nomekommittén bestämmer vem som tilldelas WT-nykomlingspriset.