Viltspår

ÅRETS KLASSBYTARE (VILTSPÅR)

 

Vandringspriset delas ut på föreningens årsmöte till årets bästa klassbyte i viltspår, alltid för ett år i sänder. Föreningens viltspårkommittées uppgift är att avgöra, vem som erhåller vandringspriset. Enligt följande regler.

Att vinna priset kräver att hundägaren eller föraren är medlem i Kvarkens Retrievers rf och bosatt inom Vasa Kenneldistrikt.

I tävlingen deltar men det är, när andra ÖKL 1 erhålls.

Den bästa hunden finner man genom att räkna samman poängen av de ÖKL 1 – resultat, som klassbytes rätten givit. ÖKL 1 resultatet behöver inte vara från samma år. Den hundägare som samlat den högsta poängsumman får vandringspriset.

Ifall åtskillnad inte sker, väljas som vinnare av de hundar, den som erhållit det bästa resultatet (poäng) av ett ÖKL – prov.

Ifall en vinnare ännu inte framkommit, sker det lottdragning mellan dessa hundar.

Ifall det något år inte finns någon klassbytare förvaras priset i föreningens utrymme.

Priset vandrar i tio år, varefter det förblir i föreningens ägo

 

ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE

Vandringspokal, donerad av Maarit Piipponen

Vandringspokalen för ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE utdelas på föreningens årsmöte. Poängen för alla AVO- och/eller VOI- resultat räknas ihop. Ekipaget som fått mest poäng får vandringspokalen. Ifall flera ekipage har samma poängresultat utses vinnaren genom lottdragning.

Att vinna priset kräver att hundägaren eller föraren är medlem i Kvarkens Retrievers rf, bosatt inom Vasa Kenneldistrikt och hunden bör vara en retriever. Förare och hund bör vara samma ekipage i alla prov, vilkas poäng räknas ihop. Vandringspokalen förblir egen, när samma ekipage erhållit den tre gånger, Kopior av provresultaten bör sändas till viltspårkommittén innan årsmötet, varefter kommittén räknar ihop poängen och utser ÅRETS FLITIGASTE VILTSPÅRESKIPAGE.

Pokalens text/t.ex.

2000 Grh Castleheath´s Frederika (Ellu) född 14.7.95

Ägare/förare Maarit Piipponen, Kvevlax

Uppförare Hilkka Linnakangas

Föreningens Viltspårprovmästerskap

Regel för vandringspriset Föreningens Viltspårprovmästerskap

Om föreningsmästerskapet tävlas det i segrarklass, vilket viltspårkommittéen har förutbestämt. i detta prov kan delta utomstående hundar, men om vandringspriset tävlar endast hundar ägda av föreningsmedlemmar.

Vandringspriset erhålls för ett år i gången av en medlem, som äger en hund som i ifrågavarande prov erhållit det bästa resultatet. Ifall flera hundar erhåller samma poäng, väljer provets överdomare föreningens Viltspårmästare.

Ifall det något år inte anordnas prov alls eller det inte kommer något resultat i segrarklass, förvaras vandringspriset i föreningens klubbrum. Vandringspriset erhålls för alltid, när samma medlem får det för andra gången.

Donator: Vasabygdens Lokalförsäkringsförening

 

REGLER FÖR VANDRINGSPRIS I VILTSPÅRSPROV

Vandringspriset delas ut till den retriever som tävlar i segrarklass på viltspårprov för jakthundar och erhållit det bästa resultatet enligt nedanstående regler. Att vinna priset kräver att hundägaren eller föraren är medlem i Kvarkens Retrievers Rf och bosatt inom Vasa Kenneldistrikt. Priset delas ut på föreningens årsmöte.

Hundens tre (3) bästa resultat räknas tillsammans. När två (2) hundar fått samma poäng beaktas 4 och 5:te bästa resultaten, samt FM och DM erhållna resultat som värdefullare än andra. Om FM och DM hund tävlar om poängen är FM resultat värdefullare.

Priset vandrar i tio (10) år varefter det lämnar i föreningens ägo.

Vinnaren förbinder sig att gravera årtal, hundens och ägarens namn på priset, samt att leverera priset till föreningens sekreterare minst två (2) veckor före årsmötet.

Vandringspriset har skänkts av MARIN OSKAR Oy Ab ur- och guldsmedsaffär