Utställningar

Ändringar i utställningsreglerna! Från 1.1.2012 har det kommit ändringar i de samnordiska utställningsreglerna. Ändringarna är i kraft i fem (5) år framöver.

Länk till reglerna