Förening

Kvarkens Retrievers rf

Kvarkens Retrievers r.f grundades 18.10.1987. Föreningen verkar inom Vasa Kenneldistrikt och syftet är att främja för retrievers specifika aktiviteter, uppfödning och avel. Föreningens hemvist är Vasa men aktiviteter ordnas också på andra ställen inom kenneldistriktets verksamhetsområde. 

Vi arrangerar olika slag av aktiviteter för våra medlemmar. Till verksamheten hör bl.a mångsidig skolning, infotillfällen, kurser, klubbkvällar, officiella prov samt inofficiella tävlingar. Kvarkens Retrievers r.f är medlemsförening i Finlands Retrieverorganisation r.f (FRO)


Här på sidan hittar du information om våra aktiviteter i samtliga våra grenar.


Välkommen med i vår verksamhet!