2018

VILTSPÅRSPROV (MEJÄ) 2018

 

Tidpunkt:                                         17.5.2018

Plats:                                               Solf

Arrangör:                                         Kvarkens Retrievers rf.

Typ av prov:                                     Allmänt

Klasser:                                           AVO och VOI

Överdomare:                                   Toni Tunkkari

Anmälning:                                      16-30.4.2018

                                                        Deltagaravgift 100 €, åt spårläggare erläggs  65 €  (icke-medlemmar 60 €).

                                                        Betalning på provplatsen.

Mottagare av anmälningar:             Camilla Nylund, Liljantie 2, 66530 Koivulahti, tel. 040 5911962, mejakoe@gmail.com

Tilläggsinformation:                         Kvällsprov

Begränsningsorsak:                        Begränsat antal hundar: Spårmarker

                                                        Föreningsmedlemmar har företräde.

 

---

 

Tidpunkt:                                         14.6.2018

Plats:                                               Vörå

Arrangör:                                         Kvarkens Retrievers rf.

Typ av prov:                                     Almännt

Klasser:                                           AVO och VOI

Överdomare:                                   Kristina Erkkilä

Anmälning:                                      7-23.5.2018.

                                                        Deltagaravgift 100 €, åt spårläggare erläggs  65 € (icke-medlemmar 60 €).

                                                        Betalning på provplatsen.

Mottagare av anmälningar:              Pia Lagus, Älggräsvägen 10, 66530 Kvevlax, tel. 044 259 1102, mejakoe@gmail.com

Tilläggsinformation:                          Kvällsprov

Begränsningsorsak:                         Begränsat antal hundar: Spårmarker

                                                         Föreningsmedlemmar har företräde.

 

---

 

Tidpunkt                                           27.6.2018

Plats                                                 Solf

Arrangör                                           Kvarkens Retrievers rf.

Typ av prov:                                     Allmänt

Klasser:                                            AVO och VOI

Överdomare                                     Kalle Järvinen

Anmälning                                        24.5 – 10.6.2018.

                                                         Deltagaravgift 100 €, åt spårläggare erläggs 65 € (icke-medlemmar 60 €).

                                                         Betalning på provplatsen.

Mottagare av anmälningar:              Sanna Fogde, Björnvägen 3, 66450 Solf, tel. 0405 295767, mejakoe@gmail.com

Tilläggsinformation:                          Kvällsprov

Begränsningsorsak:                         Begränsat antal hundar: Spårmarker

                                                         Föreningsmedlemmar har företräde.

 

---

 

Tidpunkt:                                          25.7.2018

Plats:                                                Solf

Arrangör:                                          Kvarkens Retrievers rf.

Typ av prov:                                      Allmänt

Klasser:                                            AVO och VOI

Överdomare:                                    Kalle Järvinen

Anmälning:                                       25.6 – 12.7.2018.

                                                         Deltagaravgift 100 €, åt spårläggare erläggs 65 € (icke-medlemmar 60 €).

                                                         Betalning på provplatsen.

Mottagare av anmälningar:              Sanna Fogde, Björnvägen 3, 66450 Solf, tel. 0405 295767, mejakoe@gmail.com

Tilläggsinformation:                          Kvällsprov

Begränsningsorsak:                         Begränsat antal hundar: Spårmarker

                                                         Föreningsmedlemmar har företräde.

 

---

 

Tidpunkt:                                           9.9.2018

Plats:                                                 Närpes

Arrangör:                                           Kvarkens Retrievers rf.

Typ av prov:                                       Distriktsmästerskap

Klasser:                                              VOI

Överdomare                                       Jyrki Rasinpää

Anmälning                                          Senast den 27.8

                                                           Deltagaravgift 80 €

Mottagare av anmälningar:                Torsten Lerstrand, Odalvägen 4, 66530 Kvevlax, tel. 050 5575345,

                                                           torsten.lerstrand@gmail.com

Tilläggsinformation:                            Betalning på provplatsen. Provbrevet skickas per e-post.

Begränsningsorsakt:                          Övrig deltagarbegränsning: Uttagningsregler för viltspår-DM, 6 hundar.

                                                           DM-2017 + övriga 5 kvalificeras på basen av 3 segrarklassresultat

                                                           under tiden 4.9.2017 – 26.8.2018.

                                                           Provprotokollen bör bifogas till anmälan.