NOME ja WT


NOME, KOEURAN ALOITTANUT NOUTAJA PALKINTO

Kiertopalkinto koiralle joka on saavuttanut menestystä noutajien rodunomaisissa kokeissa ensimmäisenä koevuotena, ja osallistunut vähintään yhteen kokeeseen. Yhteenlaskettu pistemäärä lasketaan enimmillään kolmesta eri kokeesta. Ensimmäinen osallistuminen rodunomaiseen kokeeseen tulee olla kyseiseltä kilpailukaudelta jolta palkintoa haetaan. Vuosittainen kilpailukausi on 1.1.-31.12. Palkinnon voittaminen edellyttää että koiran omistaja tai ohjaaja on Merenkurkun noutajien jäsen ja asuvan Vaasan Kennelpiirin toiminta-alueella.

Tuloksia laskettaessa huomioidaan kolmen Suomessa järjestetyn virallisen NOME-B, NOWT ja A- kokeen tuloksen perusteella yhteenlaskettu pistemäärä.

Koiran tulee olla rodultaan noutaja.

Palkintoa tulee hakea kirjallisesti Merenkurkun noutajien hallitukselta. Hakemukset osoitetaan nome-toimikunnan puheenjohtajalle joka esittelee ne hallitukselle.

Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

Palkinnon saaja sitoutuu kaiverruttamaan palkintoon koiran ja omistajan nimen, sekä vuosiluvun ja palauttamaan sen yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Palkinnon on lahjoittanut Kennel Seahunter

Mikäli tulokset ovat tasan on palkinnon saaja iältään nuorempi koira.


Palkinto kiertää niin kauan kunnes palkinnon alustaan ei enää mahdu uusia kaiverrettuja laattoja ja tämän jälkeen palkinto jää yhdistyksen haltuun

Pistelasku tulosten perusteella tapahtuu seuraavan pisteytyksen mukaan:

Nome B

ALO1 → 10p     AVO1 → 10p    

ALO2 → 7p       AVO2 → 7p     

ALO3 → 5p       AVO3 → 5p

NOWT

ALO1 → 10p     AVO1 → 10p    

ALO2 → 7p       AVO2 → 7p     

ALO3 → 5p       AVO3 → 5p     

Sijoitus

1.sija → +5p

2.sija → +3p

3.sija → +1p

A -koe

Tulos A kokeesta -> 10p

Mikäli koiralla on tuloksia kahdesta eri koemuodosta on se oikeutettu 5 lisäpisteeseen.


NOME, VUODEN AVO LUOKAN KOIRA

Palkinto annetaan noutajalle, joka on kyseisenä vuonna osallistunut noutajien Nome-B metsästyskokeeseen AVO luokassa ja on siellä parhaiten menestynyt. Palkinnon voittaminen edellyttää että koiran omistaja tai ohjaaja on Merenkurkun noutajien jäsen.

Koekauden tuloksia laskettaessa huomioidaan kaksi (2) parasta AVO kokeen tulosta. Mikäli koirilla on tasatuloksia, ratkaisevat koiran mahdolliset kilpailuvuodet AVO luokassa sekä osallistumisien määrä kokeisiin sen kalenterivuoden aikana AVO luokassa. Palkinnon saa se jolla on pienempi starttimäärä kyseisen kaleneterivuoden aikana. Mikäli kokeiden määrä on sama kalenterivuoden aikana ratkaisee kilpailuvuodet. Palkinnon saa se joka on kilpaillut luokassa vähemmän vuosia.

Tämän jälkeen jos tulokset ovat vielä tasan, niin arpa ratkaisee palkinnon saajan.

Palkintoa anottaessa ilmoitetaan kaikki kauden AVO- tulokset.

Palkinnon saaja sitoutuu kaiverruttamaan palkintoon koiran ja omistajan nimen, sekä vuosiluvun ja palauttamaan sen yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Palkinto kiertää niin kauan kunnes palkinnon alustaan ei enää mahdu uusia kaiverrettuja laattoja ja tämän jälkeen palkinto jää yhdistyksen haltuun

Palkinnon on lahjoittanut Janne Fagerholm.


NOME, VUODEN NOME KOIRA


Koiran omistajan tai ohjaajan tulee olla Merenkurkun noutajien jäsen ja asuvan Vaasan Kennelpiirin toiminta-alueella. Koiran tulee olla rodultaan noutaja. Palkintoa tulee hakea kirjallisesti Merenkurkun noutajien hallitukselta. Hakemukset osoitetaan nome-toimikunnan puheenjohtajalle joka esittelee ne hallitukselle.

Vuosittainen kilpailukausi on 1.1.-31.12. Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon neljä parasta tulosta noutajien metsästyskokeesta. Yksi tulos voi olla working testistä.

Mikäli useampi kuin yksi koira saavuttaa saman pistemäärän lasketaan mukaan viides tulos jne. Mikäli eroa ei vieläkään saada ratkaisee pienempi starttien kokonaismäärä.

Myös ulkomailla saavutetut tulokset huomioidaan kahdesta kokeesta joista toinen voi olla working testistä.

Nome B              1. palkinto               2. palkinto            3.palkinto

ALO                            5                            3                      2

AVO                            8                            6                      5

VOI                             12                          10                     8

Noutajamestaruus  1 sija 15p    toinen sija 13p  kolmas sija 11p neljäs sija  10p

 Nome A          Sert.                1. palkinto       2. palkinto      3. palkinto

                         15p                     12p                 10p                    8p

KV-Nome       Cacit          Excellent          Very good            Good

                         15p                     13p                 11p                    10p

Noutajien working test   

                               1. palkinto           2. palkinto          3. palkinto

 ALO                            4p                       2p                              1p

 AVO                            7p                       5p                              4p

 VOI                             10p                      8p                             7p

Noutajien käytännön metsästyskoe 12 pistettä.

Piirinmestaruus:   3 pistettä lisätään kokeessa saavutettuun pistemääräänn.

Koiran saavuttaessa Käyttövalion tittelin (3xVOI 1+näy H vähintään, sekä noutajien käytännön koe) 5 pistettä sinä vuonna.

Näitä sääntöjä voi muuttaa merenkurkun noutajien hallitus.


WT -kiertopalkintosäännöt

Vuoden WT-koira on se, joka on saavuttanut menestystä Noutajien Working Test –kokeissa ja sen voittaminen edellyttää, että hakija on Merenkurkun noutajien jäsen. Tuloksia laskettaessa huomioidaan kolmen Suomessa järjestetyn virallisen NOWT kokeen tuloksen perusteella yhteenlaskettu pistemäärä. Pisteiden mennessä tasan, palkinto jaetaan koiralle, jolla on parempi yhteenlaskettu kokeen pistemäärä kolmessa (jne.) kokeessa.
Pistelasku tulosten perusteella tapahtuu seuraavan pisteytyksen mukaan:
TULOS

ALO1 → 6pAVO1 → 9pVOI1 → 12p
ALO2 → 4pAVO2 → 6pVOI2 → 8p
ALO3 → 2pAVO3 → 3pVOI3 → 4p

SIJOITUS
1.sija → +5p
2.sija → +3p
3.sija → +1p

Lisäksi VOI-luokassa sertifikaatin arvoisesti työskennellyt koira saa 3 lisäpistettä ja varasertifikaatin arvoisesti työskennellyt koira 1 lisäpistettä yhteenlaskettuihin pistemäärin.