Vattenräddning (VEPE)

ÅRETS VEPE-HUND

  • hundens ägare bör vara medlem i Kvarkens Retrievers rf och bosatt inom Vasa Kenneldistrikt.
  • poängantalet från tävlingsårets tre bästa prov adderas, ifall poängantalet blir lika, avgör
  1. placeringarna, ifall poängantalet även efter detta blir lika, avgör
  2. klassen, så att den hund som tävlat i den högsta klassen vinner, ifall poängantalet fortsättningsvis blir lika, avgör
  3. lotten. Lottdragningen utförs på kommitténs möte.

 

ÅRETS VEPE-NYKOMLING

  • hundens ägare bör vara medlem i Kvarkens Retrievers rf och bosatt inom Vasa Kenneldistrikt.
  • den hund, som erhållit det högsta poängantalet i SOVE-provet vinner, ifall poängantalen blir lika, avgör
  1. tiden, ifall poängantalet fortsättningsvis blir lika, avgör
  2. lotten. Lottdragningen utförs på kommitténs möte.