Vattenräddning (VEPE)

Föreningen arrangerar vattenräddningsträningar, -skolningar och -prov. Följ med i verksamhetskalendern och håll dig uppdaterad om kommande evenemang. 

Ytterligare information om vattenräddning (VEPE) hittar du på finska på  FROs sida www.snj.fi.

VEPE-träningarna arrangeras oftast vid stenbrottet i Replot. Nya och gamla deltagare är välkomna med! Vid intresse tag kontakt med någon av skolningsinstruktörerna.