2012

Kvarkens Retrievers Viltspårprov 9.9 2012 i Veikars
Överdomare: Toni Tunkkari
Domare: Nina Kujala
Provet var föreningens mästerskapsprovi Segrarklass

Öppen klass

Two Pine´s Gyrojet äg. Nea Kostelainen AVO 1 41p flyttar till segrarklass
Friedrich´s Hunting-Hazard äg. Elina Haapakoski AVO 1 42p flyttar till segrarklass
Vimpulan Flavianos äg. Tuija Kurhela AVO 1 43p flyttar till segrarklass
Inassicas Clair Renaissance äg. Riitta Hyvönen förare Johannes Hyvönen AVO 1 45p
Strongline´s Chico äg. Jaana Pullola AVO 1 45p
Helkyn Gastanberra äg. Elisa Lähdesmäki AVO 1 47p

Segrarklass

Maricosan´s Querulus Orion äg. Bodil Winberg VOI 0
Keski-Maan Rana äg. Mikael Lattu VOI 3 26p
Tollerbay Fiona von Tistel VOI 2 35p
Spice Twice Rocky´s Reward äg. Åsa & Timo Kesti förare Åsa Kesti VOI 2 37p
Bridgehill´s Asopos äg. Sari Nuolioja VOI 1 42p ny JVA och FÖRENINGENS VILTSPÅR- MÄSTARE 2012
Wildanas One Hot Muffin äg. Anna Saarela VOI 1 47p ny JVA

Kvarkens Retrievers Viltspåmästare 2012 Bridgehill´s Asopos Ägare och förare: Sari Nuolioja Foto: Christina Furu

Kvarkens Retrievers Viltspårprov i Malax 20.5
Överdomare: Kristina Erkkilä

Clay Coast Diamond, äg. Olai Lagus förare Pia Lagus AVO 1 45p (flyttar till segrarklass)

Spice Twice Rocky´s Reward. äg. Åsa & Timo Kesti förare Åsa Kesti AVO 1 47p

Tollerbay Fiona Von Tistel äg. och förare Eva-Lisa Granholm AVO 1 47p (flyttar till segrarklass)

Noudon Xanadu-Love äg. Camilla & Ulf Nylund förare Camilla Nylund VOI 1 41p

Narmobergs Kajsa Kavat äg. och förare Hans Berg VOI 1 45p Clay Coast Cesar äg. och förare Raija Skjäl VOI 1 49p