2005

Jälkivaliot:

FIN JVA lbn Mun Oma Amanda,
om. Tuija Kurhela
FIN MVA, FIN JVA Tollerbay Derex Jane,
om. Eva-Lisa Granholm
FIN JVA Sommarö Chandelaine,
om. Laila ja Richard Hummelgård
FIN JVA Crambling Cabaret,
om. Janne ja Maria Halonen
FIN MVA FIN JVA S JVA Adventurer’s Imaginery Fella,
om. Kirsi Mäenpää
FIN MVA EST MVA FIN JVA S JVA Batzi’s Point Pleasent,
om. Christian Hultholm