TOKO

SUOMEN TOTTELEVAISUUSVALIO KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT

Palkinnon saa kun koiran omistaja tai ohjaaja on Merenkurkun noutajien jäsen ja asuu Vaasan Kennelpiirin toiminta-alueella.

Koira joka on saanut kalenterivuoden aikana valion arvon.

Palkinto jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

Mikäli useampi koira on saavuttanut valion arvon, ratkaisee kolmen ERIVOI- luokan ykköstuloksien summa ja korkeimman pistemäärä saavuttanut koira saa kiertopalkinnon haltuunsa vuodeksi. Jos kahdella tai useammalla koiralla yhteenlaskettu pistemäärä on sama, niin arpa ratkaisee kiertopalkinnon saajan.

Kiertopalkinnonsaaja on velvollinen kaiverruttamaan oman ja koiran nimen sekä vuosiluvun, jolloin valionarvo on saatu ja yhteispistemäärä kolmesta (3) ERIVOI- tuloksesta. Yhdistys kaiverruttaa myös muiden samana vuonna valion arvon saavuttaneiden nimet palkintoon.

Palkinto kiertää niin kauan kunnes siinä on kuuden (6) valion nimet. Sen jälkeen palkinto jää yhdistyksen haltuun, mikäli on yhteistilat tai kiertopalkinnon saa muutoin omaksi parhaimman pistemäärän saavuttanut koira.

Palkinto on palautettava yhdistyksen sihteerille kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

IDEAN ÄITI: EILA MÄKINEN

Kiertopalkinnon lahjoittaja: SÄÄSTÖPANKKI AKTIA

 

KIERTOPALKINTO PARHAALLE TOKO- KOIRALLE

1§ Palkinnon saa Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen, joka on omistamansa koiran kanssa kilpaillut tottelevaisuuskokeissa ja ilmoittanut kokeiden tulokset yhdistyksen sihteerille vuoden loppuun mennessä. Palkinnon voittaminen edellyttää että koiran omistaja tai ohjaaja on Merenkurkun noutajien jäsen ja asuvan Vaasan Kennelpiirin toiminta-alueella.

2§ Koirille lasketaan kolmesta parhaasta tottelevaisuuskokeesta saatujen pisteiden osamäärien summa. Vain palkintoon oikeuttavat tulokset huomioidaan.

3§ Pisteet saadaan jakamalla saman kalenterivuoden aikana saatujen koetulosten pistemäärät ko. Luokan maksimipistemäärällä ja laskemalla osamäärät yhteen. Näin laskien suurimman pistemäärän saanut koira voittaa palkinnon.

4§ Jos kahdella tai useammalla koiralla yhteenlaskettu loppupistemäärä on sama, paremmuuden ratkaisee kilpailuluokka. Voittajaluokan koira voittaa avoimenluokan koiran jne. Jos tuloksissa on mukana usean luokan pisteitä, voittaa se, jolla on useampi tulos korkeammasta luokasta.

5§ Jos ratkaisua ei vieläkään ole saavutettu, ratkaisee paremmuuden yksittäisessä kokeessa saavutetun pistemäärän osamäärä. Näin verrataan tarvittaessa kaikki kolme mukana olevaa koetulosta, kunnes ratkaisu löytyy. Vertailua suoritettaessa yksitäisen kokeen kilpailuluokka ei enää ratkaise paremmuutta.

6§ Jos ratkaisua ei vieläkään ole saavutettu kolmen huomioidun tuloksen perusteella, ratkaisee arpa parhaan toko- koiran

7§ Kunkin vuoden voittaja on velvollinen kaiverruttamaan oman ja koiran nimen sekä yhteispistemäärän palkinnon jalustassa olevaan laattaan. Palkinto on palautettava yhdistyksen sihteerille kaiverrettuna viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

8§ Palkinto jaetaan Merenkurkun Noutajat ry:n vuosikokouksessa ja se kiertää kymmenen (10) vuotta. Mikäli yhdistyksellä on kierron loppuessa omistuksessaan tai hallinnassaan kiinteistö tai kerhohuone jää palkinto yhdistyksen haltuun tähän tilaan sijoitettuna. Muutoin palkinto jää eniten kiinnityksiä omaavan haltuun. Jos heitä on kaksi tai useampia, ratkaisee kiinnityksiin oikeuttavan pistemäärien yhteenlaskettu summa palkinnon haltijan.

 

RALLY-TOKON KIERTOPALKINTOSÄÄNNÖT

1. Kilpailuaika on kalenterivuosi 1.1-31.12.

2. Koiran omistajan/ohjaajan on oltava Merenkurkun Noutajat ry:n jäsen ja asuttava Vaasan kennelpiirin alueella.

3. Mikäli ohjaaja liittyy yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuoden, huomioidaan tulokset liittymisajankohdasta lähtien.

4. Palkinto kiertää 10 vuotta. Tämän jälkeen koiran omistaja, jonka koiralla on eniten kiinnityksiä palkintoon saa kiertopalkinnon omakseen. Mukana seuraava täydennettävä valokuvakansio jää yhdistyksen omaksi. Kiertopalkinnon kohdalla tasakiinnityksissä yhteenlaskettu pistemäärä ratkaisee. Jos tämänkin jälkeen pisteet ovat tasan, ratkaisee arpa. 

5. Kiertopalkinto ja valokuvakansio luovutetaan yhdistyksen  kevätkokouksessa. Voittaja täydentää valokuvakansioon:

 • Vuosiluvun
 • Kuvan koirasta
 • Koiran rodun
 • Koiran virallisen nimen ja kutsumanimen sekä syntymäajan
 • Koiran kasvattajan
 • Omistajan tiedot: omistajan(t) ja ohjaajan
 • Vapaaehtoisesti lyhyen tarinan koirakon harrastustaipaleesta lajin parissa

6. Mikäli kaksi tai useampi koira päättyy tasapisteisiin, ylemmässä luokassa kilpailuoikeuden omaava koira voittaa. Jos pisteet menevät tasan, voittaja on se, jonka ilmoitettujen  kilpailusuoritusten tulosten yhteenlaskettu pistemäärä on suurempi. Jos tämänkin jälkeen pisteet ovat tasan, ratkaisee arpa.

7. Pisteitä jaetaan seuraavasti:

 

  Tulos

    ALO

    AVO

  VOI

  MES

90-100 p

9

11

13

15

80-89 p

7

9

11

13

70-79 p

5

7

9

11

0-69 p

1

1,5

2

2,5

 

8. Lisäpisteitä saa seuraavasti:

 • Tuomarin suosikki 1 p
 • Sijoittuminen kokeissa (sija 1- 3) 3 p
 • Koulutustunnus (RTK) 5 p
 • Valioituminen 10 p
 • Sijoittuminen piirimestaruuskokeissa 1. sija 7p, 2. sija 6p, 3. sija 5p
 • Yksilösijoitus SM-kilpailuissa 1. sija 10p, 2. sija 9p, 3. sija 8p