Utställning

Reglerna är inte översatta till svenska

Reglerna hittas: Yhdistys/Säännöt/Kiertopalkinjoen säännöt/ Näyttely

Vuoden näyttelynoutaja-kiertopalkinnon säännöt          

Vuoden näyttelyveteraaninoutaja-kiertopalkinnon säännöt

Vuoden näyttelynoutajapentu-kiertopalkinnon säännöt

 

REGLER TILL ANN’S MINNE VANDRINGSPRISET

Till minne av Vasa med omnejds första SF UCH av Flat Coated Retriever, SF UCH Flatts Antoinette.

Priset utdelas årligen på Kvarkens Retrievers rf:s årsmöte. Priset tillfaller den Flat Coated som under året uppnått bästa resultat på utställningar i Finland och utomlands, och vars ägare är Kvarkens Retrievers rf:s medlem. Om flera hundar uppnått samma resultat skall de skiljas åt genom:

Den som har flesta BIR titlar

Den som placerat sig bäst i grupptävlingarna

Den som har en BIS titel

Den som är utställnings champion

Om hundarna inte ännu har kunnat skiljas åt, skiljs dom åt genom lottning

Priset blir vandrande tills album nummer 2 blir fullt, vilket följer med priset där vinnaren förbinder sig att sätta in ett foto av hunden, skriva in hundens namn, när den är född och ägarens namn samt årtal, samt att returnera priset till föreningens sekreterare senast två veckor före näst kommande årsmöte.

Ifall att priset går sönder eller blir förstört, köper den som har priset när det händer, ett nytt pris.

Om det skulle hända att Kvarkens Retrievers rf upplöses, tillfaller priset den ägare, vars hundar har de flesta intäckningarna i priset. Ifall att det under året inte finns någon hund som uppfyller kraven delas priset inte ut.

Poängräkningen:

BIS1 30 BIG1 25 BIR 21

BIS2 29 BIG 2 24 BIM 20

BIS3-4 27 BIG 3-4 22 CACIB 20

BH&BT1 18 JUNKL UTM 7 CERT 13

BH&BT2 17 UKL UTM 7

BH&BT3 16 ÖKL UTM 7

BH&BT4 15 BRKL UTM 7

CHKL UTM 7

BIS veteran 15 VETKL UTM 7

Priset skänkt av: Viggens Kennel, äg. Berit Ek