Utställning

Reglerna är inte översatta till svenska

Reglerna hittas: Yhdistys/Säännöt/Kiertopalkinjoen säännöt/ Näyttely

Vuoden näyttelynoutaja-kiertopalkinnon säännöt          

Vuoden näyttelyveteraaninoutaja-kiertopalkinnon säännöt

Vuoden näyttelynoutajapentu-kiertopalkinnon säännöt