Jakt

Som en hobby mångsidig och trevlig för retrieverhunder.

Med karaktäristisk provformen NOU / NOME / WT mäter retrieverhundars anlagen och egenskaper att hämta vilt. Dummy/dami- kan också användas som vilt, för WT tester och ofta i träningen.
Det kräver hund och handledare en hel del arbete om du vill lyckas i tävlingar i högre klasser.

Söka mera informationen (på finska) om provformena i SNJ: s hemsida:

NOU (anlagsprov)
NOME-B (B-prov)
NOME-A (A-prov)
WT (Working Test)

Föreningen organiserar träningar och utbildningar för sina medlemmar under hela året, samt
formell- och lekfulla proverna.
Söka om verksamhetskalender för framtidens händelser.

Välkommen med!

SNJ
Vaasan Eläinkeskus