2020

Föreningens prov i viltspårning (MEJÄ) 2020

Närpes 29.5. Kvällsprov. AVO, VOI. Öd. Jyrki Rasinpää.  Anmälan 01-15.05, Camilla Nylund, Liljevägen 2, 66530 Kvevlax, tel. 040 5911952, mejakoe@gmail.com. Deltagaravgift 100  €, åt spårläggare returneras 65 € (icke-medlemmar 60 €). Betalning på provplatsen.  Föreningensmedlemmar har företräde. Begränsade marker, max. 4 hundar.

Solf 1.7. Kvällsprov. 4 hundar, AVO, VOI. Öd. Kalle Järvinen. Anmälan 01-17.06, Sanna Fogde, Björnvägen 3, 65450 Solf, tel. 040 5295767, mejakoe@gmail.com. Deltagaravgift 100 €, åt spårläggare returneras 65 € (icke-medlemmar 60 €). Betalning på provplatsen.  Föreningensmedlemmar har företräde. Begränsade marker, max. 4 hundar.

Vörå 7.7. Kvällsprov. AVO, VOI. Öd. Juha Junkala. Anmälan 01-17.06, Camilla Nylund, Liljevägen 2, 66530 Kvevlax, tel. 040 5911952, mejakoe@gmail.com. Deltagaravgift 100 €, åt spårläggare returneras 65 € (icke-medlemmar 60 €). Betalning på provplatsen.  Föreningensmedlemmar har företräde. Begränsade marker, max. 4 hundar.

Solf 6.8. Kvällsprov. AVO, VOI. Öd. Toni Tunkkari. Anmälan 05-19.07, Sanna Fogde, Björnvägen 3, 65450 Solf, tel. 040 5295767, mejakoe@gmail.com. Deltagaravgift 100  €, åt spårläggare returneras 65 € (icke-medlemmar 60 €). Betalning på provplatsen.  Föreningensmedlemmar har företräde. Begränsade marker, max. 4 hundar.