Regler för tilldelandet av föreningens bordstandard

1§ Bordstandarden kan tilldelas en medlem som verkat för föreningens bästa, varit med och arbetat i styrelsen eller som deltagare av verksamheten i minst fem (5) år. Bordstandarden utdelas vid föreningens årsmöte.

2§ Bordstandarden kan utdelas vid Suomen Kennelliitto – Finska Kennel klubben ry:s Vasa Kenneldistrikt rf:s eller Suomen Noutajakoirajärjestö ry:s jubileer i samband med mottagningsfestligheter eller till någon annan hundförenings jubileum.

3§ Bordstandarden kan utdelas i samband med utländska besök eller i samband med föreningens genbesök eller vid andra tillfällen där föreningen är representerad.

4§ Bordstandarden kan utdelas endast en gång åt samma person eller förening.

5§ Styrelsen år skyldig att föra protokoll över tilldelning av bordstandarden.

6§ Styrelsen besluter om tilldelningen av bordstandarden.