Medlemsärenden

Här hittas information angående medlemsärenden via sidlänkarna till vänster.
Bli medlem-sidan finns en blankett, via vilken du kan bli medlem i Kvarkens Retrievers rf.
Arkiv-sidan finns infotidningar från tidigare år i pdf-format.