Styrelsen

MEDLEMMAR 2023


Ordförande

Minna Puumala

mknry.puheenjohtaja (at) gmail.com

Vice Ordförande

Henriikka Kontturi 

henriikka.kontturi (at) gmail.com

Sekreterare

Sonja Lahdenranta-Husu (utanför styrelsen)

mkn.sihteeri (at) gmail.com

Medlemssekreterare

Heli Hietala

jasensihteeri.mkn (at) gmail.com

Ordinarie medlemmar

Eivor Sellberg (2021-2023)

eivor@goldgingers.com

Heli Hietala (2021-2023)

jasensihteeri.mkn (at) gmail.com

Riitta Lehtinen (2022-2024)

lehtinenriitta (at) gmail.com

Henriikka Kontturi (2023-2024)

henriikka.kontturi (at) gmail.com

Jenny Jewander (2023-2025)

jewu80 (at) gmail.com

Susanna Pohjala (2023-2025)

susanna.pohjala (at) gmail.com

Suppleanter

Karolina Kolam

Nina LindellRevisor (utanför styrelsen)

Marjo Mähönen

marjo.mahonen (at) gmail.com