Styrelsen

MEDLEMMAR 2020


Ordförande

Jyrki Kjellman 

mkn.puheenjohtaja (at) gmail.com

Vice Ordförande

Anne Sid-Koskela

anne.sidkoskela (at) gmail.com

Sekreterare

Minna Puumala

sihteeri.mkn (at) gmail.com

Medlemssekreterare

Heli Hietala

jasensihteeri.mkn (at) gmail.com

Ordinarie medlemmar

Eivor Sellberg (2020)

eivor (at) goldengingers.com

Heli Hietala (2020)

 jasensihteeri.mkn (at) gmail.com

Anne Sid-Koskela (2020-2021)

anne.sidkoskela (at) gmail.com

Riitta Lehtinen (2020-2021)

lehtinenriitta (at) gmail.com

Minna Puumala (2020-2022)

sihteeri.mkn (at) gmail.com

Karolina Kolam (2020-2022)

karolina.kolam (at) gmail.com

Suppleanter

Marjo Mähönen (2020)

marjo.mahonen (at) gmail.com

Johanna Lähteinen (2020)

jossu_84 (at) hotmail.com

Revisor (utanför styrelsen)

Kari Tuominen

karituominen213 (at) gmail.com

Styrelsen 2020