SAVE THE DATE SYYSKOKOUS / HÖSTMÖTE

6.10.2021

SAVE THE DATE - SYYSKOKOUS / HÖSTMÖTE 25.11.2021 18:00

Syyskokous järjestetään 25.11.2021 kello 18:00. Virallinen kutsu on tulossa mutta voitte nyt jo merkata päivä ja aika kalenteriin niin että pääsette osallistumaan. HUOM! Virallinen kutsu tulee vain kotisivulle (Yhdistyksen säännöt - 8§ Varsinaiset kokoukset)

Höstmöte anordnas den 25.11.2021 kl 18:00. Den officiella inbjudan kommer senare men ni kan redan nu pricka in det i kalendern så att ni har möjlighet att delta. OBS! Den officiella inbjudan kommer endast att publiceras på hemsidan (Föreningens regler - 8§ Ordinarie möten)