NOU/NOME utbildarkurs

7.6.2022

Kvarkens Retrievers Jakt-kommitté ordnar en skolning för NOU-,NOME-utbildare tillsammans med SNJ:s (Finlands Retrieverorganisation rf) distriktsutbildare den 5-7.8.2022


VAD?

SNJ:s distriktsutbildare Aija Kinnunen skolar föreningens nou-nomegäng under ett veckoslut. Distriktsutbildaren håller denna skolning för blivande nou-,nomeutbildare. Skolningen innehåller teori och praktiska övningar samt en förhandsuppgift. För att avklara kursen krävs att man deltar i hela veckoslutet. Man förbinder sig också att hålla jaktskolningar och träningar för Kvarkens Retrievers medlemmar.

"Distriktsutbildaren skolar inte någons hund utan föreningsaktiva till nou-,nomeutbildare"

HUR?

Kursen börjar på fredag, kvällstid (5.8) med teori och fortsätter lördag (6.8) utomhus. Där ute utförs olika praktiska övningar som grupparbete samt individuella uppgifter. Kursen avslutas på söndag (7.8) då vi går igenom träningstips och gör ett avslutande prov. Begränsat antal deltagare.


På lördag den 6.8 är också andra hundekipage av olika nivåer välkomna, då kursdeltagarna hittar på uppgifter åt dessa samt skolar förarna. Vi ser gärna att nybörjare deltar, inte hundekipage som är färdigt skolade. Vi tar emot ett begränsat antal hundar.

Kursen är gratis för alla deltagare!


VAR?

Deltagarna får närmare information om plats och tidtabell då anmälningstiden har gått ut.

Anmäl dig senast den 3.7.2022

Anmälan till kursen och mera information:

nomekoe@gmail.com


OBS!! Kursen går på finska och skolningsmaterialet är också på finska. Även lördagens program för hundekipagen går på finska men med gott humör och lite tålamod kan vi säkert överkomma eventuella språkhinder så låt inte detta hindra dig ifall du är intresserad av att delta.