KUTSU SYYSKOKOUKSEEN / INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE 19.11.2022

12.10.2022

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN / INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE 19.11.2022

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Merenkurkun Noutajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 19.11.22 klo 18.00. Paikka on Cantare (Kalastajankatu 2, 65100 Vaasa).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja mahdolliset jäsenten esittämät asiat.

Kokouksen jälkeen yhdistyksen 35v juhlat. Lisätiedot erillisessä julkaisussa myöhemmin.

Terveisin

Hallitus

12.10.2022

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE

Kvarkens Retrievers rf håller sitt stadgeenliga höstmöte torsdagen den 19.11.2022 kl 18.00 vid Cantare (Kalastajankatu 2, 65100 Vaasa).

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och till mötet lämnade ärenden och förslag.

Efter mötet blir det föreningens 35 års fest. Mer information publiceras senare.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

12.10.2022