KUTSU SYYSKOKOUKSEEN / INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE 28.11.2023

25.10.2023

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN / INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE 28.11.2023

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN

Merenkurkun Noutajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 28.11.23 klo 18.30  ABC Kiitokaari, Vaasa. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja mahdolliset jäsenten esittämät asiat.

Terveisin

Hallitus


INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE

Kvarkens Retrievers rf håller sitt stadgeenliga höstmöte tisdagen den 28.11.23 kl 18.30 vid ABC Kiitokaari, Vasa. 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och till mötet lämnade ärenden och förslag.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen