HUOM / HOX sääntömuutos kiertopalkinnon sääntöihin - Förändring av reglerna för vandringsspriset

13.1.2023

HUOM! Kiertopalkinnon "NOME, KOEURAN ALOITTANUT NOUTAJA PALKINTO" sääntöihin on tullut seuraava tärkeä muutos: Kiertopalkinto koiralle joka on saavuttanut menestystä noutajien rodunomaisissa kokeissa ensimmäisenä koevuotena, ja osallistunut vähintään YHTEEN kokeeseen. Yhteenlaskettu pistemäärä lasketaan enimmillään kolmesta eri kokeesta.
HOX! Förändring av reglerna för vandringsspriset "JAKT, RETRIEVER SOM STARTAT SIN PROV KARRIÄR ": 
Ett vandringspris för retriever som har lyckats på jatkprov under sitt första tävlingsår och har deltagit i minst ETT  jaktprov. Den sammanlagda poängen beräknas från maximalt tre olika jaktprov.
-----
Muistattehan hakea kiertopalkintoja tammikuun loppuun mennessä!
Kom ihåg att ansöka om vandringspriser senast i slutet av januari!


Lisää / Mera: https://www.merenkurkunnoutajat.com/uutiset/kiertopalkintojen-haku-ja-valioitun/