HÄLSNINGAR FRÅN ORDFÖRANDE

22.12.2020

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och förhoppningsvis är ett bättre år på kommande. Inte mycket behövs för att det kommande året skall bli bättre än detta. Under året har vi stött på många motgångar och detta har påverkat våra aktiviteter med hundarna. Prov, tävlingar och utställningar ställdes till stor del in på grund av corona situationen och därför delas inga vandringspriser ut för 2020. Fast några prov kunde ordnas och vissa hade turen att få delta så var förutsättningarna väldigt olika för våra medlemmar, till exempel kunde vissa medlemmar inte delta på grund av att de hör till riskgrupp. Vi förstår även de som inte ville ta risker på grund av corona situationen och därför inte deltog. Däremot delar föreningen ut diplom, som minne, åt de som fick vandringpriser 2019. De berörda kan hämta diplomen från föreningens klubbrum den 18.01.2021 kl 18:30, Saaristokatu 2, Vasklot. Vandringspriser med ingravering kan även återlämnas vid detta tillfälle, i väntan på bättre tider. Ifall man inte har möjlighet att hämta sitt diplom vid detta tillfälle, var i kontakt med ordförande för kommittén som delar ut priset. Vandringspriset kan även återlämnas vid vårmötet då detta ordnas. Naturligtvis måste höstmötet för arrangeras så att vi kan få igång verksamheten för nästa år, i hopp om att situationen förbättras. Listan nedan för vandringspriserna 2019 och till vilka ett diplom delas ut:


NOME (JAKT)

Retrievers om inlett provkarriären: Seahunter Pumpkin Light äg. Henriikka Kontturi

Årets NOME hund: Middle River's Gun Calvados äg. Heli Hietala

Årets AVO-klass hund: Djurbergas First Ess For Freestyle äg. Barbro Fagerholm

Årets WT-hund: Häämörin Wiileä Wenla äg. Sonja Lahdenranta-Husu

WT-nybörjare: Seahunter Pumpkin light äg. Henriikka Kontturi

Nome-nybörjare: Goldenmember's Hybridi Babe äg. Eija Tuominen


MEJÄ (VILTSPÅR)

Årets MEJÄ-hund: Linapelts Minerva äg. Pia ja Olai Lagus

Årets klassbytare: Lyyti äg. Fanny-Sofia Takala

Nya FI SCH championat (FI JVA):

Goldenretrieverhanen FI SCH Höghedens Ursus äg. Anne Lillträsk

Goldenretrievertiken FI SCH Linapelts Minerva äg. Pia ja Olai Lagus

Wachtelhundhanen FI SCH Stolparöd's Geri äg. Kauko Aspimaa

Engelska springerspanielhanen FI SCH Sweetie-Pie Yeah Yeah äg. Sanna FogdeTOKO (LYDNAD)

Bästa TOKO-hunden: Thanks Again Feeling Cute äg. Minna Puumala

Rally-TOKO vandringspris: Thanks Again Feeling Cute äg. Minna Puumala


NÄY (UTSTÄLLNING)

Årets utställningsretriever: FI JVA Noudon Easy To Love äg. Johanna Lähteinen

Årets utställningsretrievervalp: Strongline's Vision of Something Sweet äg. Heidi Kangasluoma


VEPE (VATTENRÄDDNING)

Årets VEPE-hund: Strongline's Corn Flower äg. Marjo Männistö-Kangasluoma ja Heidi Kangasluoma

Årets VEPE-nybörjare: Goldpaw Priska äg. Mervi Uusi-Rauva

Mvh. Ordförande


P.S Styrelsen har påbörjat en uppdatering av föreningens regler och försöker få detta klart till nästa ordinarie möte, i väntan på att detta kan ordnas.