INFO Årsmötet 2020

22.6.2020

Föreningens årsmöte är inplanerat till tisdag 21 juli på Fågelberget, i föreningens nya klubbutrymmen. Mer detaljerad information kommer i den officiella kallelsen. Till årsmötet behövs bl a kompletteringar av verksamhetsberättelsen för Jakt, Lydnad och Utställning. Viltspår och Vattenräddning har lämnat in sina verksamhetsberättelser. På årsmötet framläggs även mellanbokslut 1.1.-30.6.2020 under övriga ärenden. Vi vill ännu påminna om att nycklar till den gamla klubblokalen bör returneras till klubblokalen så snart som möjligt (senast 30.6.2020). För oreturnerade nycklar debiterar hyresvärden en avgift av nyckelns innehavare.