Styrelsen informerar

31.3.2020

Föreningens styrelse är inte längre beslutsförd efter kvällens möte. Förstärkning till styrelsen hoppas vi få på årsmötet då COVID-19-situationen tillåter, annars kommer årsmötesärendena att behandlas på höstmötet. Löpande ärenden är under kontroll och frågor besvaras av kvarvarande styrelsemedlemmar (kontaktuppgifter finns på hemsidorna).