Årsmötet framflyttas på obestämd tid

14.3.2020

Föreningens årsmöte 19.3.2020 flyttas fram på obestämd tid p g a COVID-19-koronavirusepidemin.

Vi följer även Finska Kennelklubbens rekommendationer att avbryta föreningens aktiva verksamhet fram till 31.5.2020. Vasa Internationella hundutställning är inhiberad, Viltspårsprovet 29.5.2020 är inhiberat, likaså utställningsträningarna under mars, april och maj.