VALPKURS HÖSTEN 2019

12.9.2019

Foto: Heidi Kangasluoma
Foto: Heidi Kangasluoma

Kvarkens Retrievers rf. arrangerar en kurs för medlemmars valpar under 18 månader, där vi lär oss vardagslydnad såsom t ex att ta kontakt, passera förbi andra hundar, stanna på plats och inkallning. Valpen lär sig också att möta andra hundar och människor i olika miljöer, samt att låta en främmande person känna på den. Som skolare fungerar Anne Sid-Koskela och kursen är både svensk- och finskspråkig.

Åtta hundekipage ryms med i anmälningsordning. Alla valpar, som har fått nödvändiga vaccinationer (det ska ha gått minst 21 dygn sedan den andra vaccinationen), är friska och inte har löptid, kan delta.

Kursen hålls 6 gånger. Tiderna och platserna bestäms på kursen. Första gången är:

onsdagen 25.9.2019 kl 18.00 på ABB:s Transfomationsports parkeringsplats.

Träningstiderna enligt ledarens tidtabel.

Avgift 40 € för medlemmar.

OBS! Anmälningstid 13.—21.9.2019!

Anmälan sker per e-post till Marjo Männistö-Kangasluoma: mannisto.kangasluoma (a) gmail.com. Vänligen uppge ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hundens namn, åldern, kön och ras samt om du är medlem i föreningen.

För att försäkra dig om en plats, bör en kopia av inbetalningskvittot skickas till Marjo före den 24.9.2019. Ifall kvittot inte emottages inom utsatt tid, så ges platsen till följande i kön.