VALPKURS VÅREN 2019

2.3.2019

Foto Heidi Kangasluoma
Foto Heidi Kangasluoma

Kvarkens Retrievers rf. arrangerar en kurs för medlemmars valpar under 18 månader, där vi lär oss vardagslydnad såsom t ex att ta kontakt, passera förbi andra hundar, stanna på plats och inkallning. Valpen lär sig också att möta andra hundar och människor i olika miljöer, samt att låta en främmande person känna på den. Som skolare fungerar Johanna Lähteinen och Marjo Männistö-Kangasluoma. Kursen hålls på finska.

Åtta hundekipage ryms med i anmälningsordning. Alla valpar, som har fått nödvändiga vaccinationer (se Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser och det ska ha gått minst 21 dygn sedan den andra vaccinationen), är friska och inte har löptid, kan delta.

Kursen hålls 6 gånger på ABB:s Transfomationsports parkeringsplats.

  • måndag 18.3.2019 klo 18.30
  • tisdag 26.3.2019 klo 18.30
  • onsdag 10.4.2019 klo 18.30
  • onsdag 17.4.2019 klo 18.30
  • tisdag 23.4.2019 klo 18.30
  • måndag 29.4.2019 klo 18.30

Avgift 40 €.

OBS! Anmälningstid 4. – 10.3.2019!

Anmälan sker per e-post till Marjo Männistö-Kangasluoma: mannisto.kangasluoma(a)gmail.com. Vänligen uppge ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hundens namn, åldern, kön och ras samt om du är medlem i föreningen.

För att försäkra dig om en plats, bör en kopia av inbetalningskvittot skickas till Marjo före den 15.3.2019. Ifall kvittot inte emottages inom utsatt tid, så ges platsen till följande i kön.