Förenings årsmöte 12.3.2019

2.3.2019

INBJUDAN TILL MEDLEMMAR

Kvarken Retrievers rf håller sitt stadgeenliga årsmöte på tisdag 12.3.2019 kl 19.00 på ABC, Expresskurvan 2, Vasa.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Kaffeservering.