Nome-toimikunta järjestää avoimet NOME-harjoitukset Raippaluodon kivilouhoksella, Vallgrundintie 473

24.4.2019 klo 18