Medlemsavgift 2020

10.2.2020

 

Medlemmar!
Föreningens medlemsavgift från och med 1.1.2020 är lika stor för alla. Förändringen gäller föreningens direkta medlemmar.
I fortsättningen är alltså medlemsavgiften för direkta medlemmar 27,00 € och för föreningens familjemedlemmar 4,50€. 
Om du vill göra förändringar i din medlemsavgift (t ex bli medlem även i Finlands Retrieverorganisation), meddela därom så snabbt som möjligt till medlemssekreteraren: jasensihteeri.mkn@gmail.com

H. Medlemssekreteraren Heli