Höstmöte 30.11.2019

30.11.2019 klo 16:00

INBJUDAN TILL MEDLEMMAR

Kvarken Retrievers rf håller sitt stadgeenliga höstmöte lördagen den 30.11.2019 kl 16.00 på Alkula gård, Gripstigen 1, Vasa.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Kaffeservering.