INTRODUKTIONSDAG I VATTENRÄDDNING (VEPE)

11.9.2019

Vasa Kenneldistrikts Ungdomssektion tillsammans med Kvarkens Retrievers VEPE-kommittés Ungdomssektion arrangerar en 

INTRODUKTIONSDAG I VATTENRÄDDNING (VEPE)

LÖ 21.9.2019 kl 10.00 vid Replot stenbrott (Vallgrundvägen 472).

 

Tillfället är ämnat för barn/ungdomar 7-17 år med eller utan hund (lånehundar finns). Övriga familjemedlemmar är välkomna med som publik. Kenneldistriktet bjuder på grillkorv och saft/kaffe. 

 

Anmälningar till Tina Korpela, epost tina_korpela@hotmail.comeller telefon 0409131630 senast 18.9.2019. Meddela eget namn och ålder samt hundens ras och ålder eller eventuellt behov av lånehund. 

 

VÄLKOMNA!