Höstmöte 13.11.2018

1.11.2018

INBJUDAN TILL MEDLEMMAR

Kvarken Retrievers rf håller sitt stadgeenliga höstmöte tisdag 13.11.2018 kl 19.00 på ABC, Expresskurvan 2, Vasa.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Kaffeservering.